Zijn er problemen waar je als kind, jongere of ouder tegen aanloopt? Misschien gaat het niet zo goed op school, thuis, met je vrienden of zit je gewoon niet zo lekker in je vel. Misschien wilt u als ouder graag wat opvoedtips hoe met uw kind om te gaan?

Tijdens een consultatiegesprek kun je met een professional bespreken waar je als kind of als ouder tegen aanloopt. Die professional zal actief meedenken hoe het beste met de situatie kan worden omgegaan. De expertise en ervaring van de hulpverlener geven nieuwe aanknopingspunten om verder te gaan.

Voor wie?

De consultatiegesprekken zijn bedoeld voor kinderen of jongeren die vastlopen op school, met vrienden of thuis en niet goed weten hoe hier mee om te gaan. Of die het gewoon fijn vinden om hier met een professional over te praten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je te veel stress ervaart bij toetsen, dat het niet goed lukt met het schoolwerk, dat je gepest wordt of veel ruzie thuis hebt. Dan kan het erg opluchten als blijkt dat er mogelijkheden zijn daar verandering in te brengen.

Ook zijn de consultatiegesprekken bedoeld voor ouders die problemen ervaren in de opvoeding en twijfelen over de juiste aanpak. Het kan zijn dat uw kind bijvoorbeeld moeilijk naar u luistert, er te vaak ruzie is met de kinderen of dat de kinderen thuis weinig zelfstandig zijn. Ook hier geldt dat de situatie vaak met kleine ingrepen verbeterd kan worden.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is helder krijgen over wat er precies speelt en advies te geven hoe hier mee om te gaan.

Methode

De consultatiegesprekken vinden plaats met de ouder, het kind of gezamenlijk. Dit wordt samen met de ouders en het kind afgestemd en hangt af van de hulpvraag en de voorkeur van het gezin. Tijdens de consultatiegesprekken wordt eerst zo duidelijk mogelijk in kaart gebracht wat er speelt en wat mogelijke factoren zijn die deze situatie hebben veroorzaakt of in stand houden. Vervolgens wordt meegedacht bij het vinden van oplossingen en hoe het beste met de huidige situatie kan worden omgegaan. Zodat het kind weer beter in zijn vel komt te zitten en ouders zich weer competenter voelen in de opvoeding.

Aanmelden - Trainingen Kind&Jeugd

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden? Klik op de knop om naar het formulier te gaan.

Aanmelden

Trainingsdata


De consultatiegesprekken zijn individuele gesprekken van 1 uur. Deze kunnen samen met de professional worden ingepland.


Hoofdtrainer: drs. Rachel van der Meulen
Kosten: €100,- per sessie