Dr. Esther de BruinEva Potharst

Esther de Bruin (gezondheidszorgpsycholoog / universitair hoofddocent): studeerde cum laude af in de Klinische Psychobiologie en Neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte zij 10 jaar in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het ErasmusMC/Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam, op zowel poliklinische als gesloten afdelingen. Zij is daar gepromoveerd op onderzoek bij kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) en psychotische denkstoornissen en heeft de gz-opleiding bij RINO-Leiden voltooid. Momenteel werkt Esther als universitair hoofddocent voor Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding (POWL) bij de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoeksgebied heeft veelal betrekking op het opzetten en evalueren van de effecten van mindfulness-trainingen, in het bijzonder voor kinderen en jongeren, en hun ouders, met ASS en ADHD. Deze onderzoeken hebben een brugfunctie tussen de Universiteit van Amsterdam en UvA minds.

 

Prof. Dr. Susan BögelsSusan Bogels

Susan Bögels (psychotherapeut): is de initiatiefnemer van het Academisch Behandelcentrum UvA minds en UvA minds You. Susan is opgeleid tot klinisch psycholoog/psychotherapeut, gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie en gezinstherapie, en mindfulness. Zij werkt zij als hoogleraar Orthopedagogiek bij de Universiteit van Amsterdam. Haar belangrijkste onderzoeksgebieden zijn de intergenerationele transmissie van angst, cognitieve gedragstherapie (al dan niet via de ouder of het gezin) voor kinderen met angststoornissen, de rol van de vader, Mindful Parenting en Mindfulness bij kinderen en jongeren. Zie ook de UvA website. Zij heeft vele internationale artikelen gepubliceerd over mindfulness, is associate editor van het internationale wetenschappelijke tijdschrift "Mindfulness", auteur van het boek “Mindful Parenting, A Guide for Mental Health Practitioners”, auteur van het boek “Denken + Doen = Durven” (een cognitief-gedragstherapeutische methode voor kinderen met angststoornissen en hun ouders), is editor samen met Van Oppen van het standaardwerk “Cognitieve Therapie: Theorie en Praktijk” en samen met Braet van de in de jeugdzorg en jeugdGGZ veelgebruikte handboeken “Protocollaire Behandeling voor Kinderen met Psychische Problemen”, deel I en deel II. Ook is zij lid van de DSM-5 anxiety disorder workgroup. Susan geeft mindfulness trainingen aan kinderen, jongeren en ouders bij UvA minds en UvA minds You. Daarnaast verzorgt zij de opleiding tot Mindful Parenting trainer en Mindfulness trainer voor kinderen bij UvA minds You.

Drs. Sacha LucassenSacha Lucassen

Sacha Lucassen (ontwikkelingspsycholoog / gezondheidszorgpsycholoog / groepspsychotherapeut / gedragstherapeut / EMDR practitioner / VGCT supervisor): heeft mede met Susan Bögels UvA minds You opgericht. Sacha is oorspronkelijk afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Inmiddels is zij ook gezondheidszorgpsycholoog, groepspsychotherapeut, gedragstherapeut en EMDR practitioner. Zij heeft meer dan 25 jaar werkervaring op jeugdafdelingen van ambulante GGZ instellingen, op het gebied van intakes, diagnostiek en behandeling. Naast haar werk geeft ze colleges en verzorgt ze Postacademisch onderwijs. Ze heeft jaren in de redactie van 'Kind en Adolescent praktijk' gezeten. Specialisaties zijn ADHD-, angst- en traumabehandeling. Zij heeft vanuit haar praktijkervaring het behandelprotocol WRITEjunior voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten ontwikkeld en deze wetenschappelijk onderzocht (zie website). Sacha werkt bij UvA minds als zorgcoördinator en praktijkopleider en houdt zich bezig met intakes, onderzoek en (groeps)behandeling. Daarnaast verzorgt zij trainingen en opleidingen bij UvA minds You.

Drs. Rachel van der MeulenRachel van der Meulen

Rachel van der Meulen (orthopedagoog / gezondheidszorgpsycholoog): is cum laude afgestudeerd als orthopedagoge aan de Universiteit van Amsterdam. Rachel werkt zowel bij UvA minds als UvA minds You als gezondheidszorgpsycholoog, waarin zij zich o.a. bezig houdt met het houden van intakegesprekken, het afnemen van psychologisch onderzoek en de behandeling van uiteenlopende problematiek bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Zij heeft veel affiniteit met hoogbegaafdheid en heeft hier tevens onderzoek naar gedaan. Rachel is gespecialiseerd in het geven van mindfulness trainingen. Bij het internationale Center for Mindfulness (van de University of Massachusetts)heeft Rachel een specialisatie opleiding gevolgd voor volwassenen met stressklachten. Naast het geven van trainingen, verzorgt Rachel geregeld workshops en academisch onderwijs en houdt zij zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe mindfulness protocollen. Tevens houdt zij zich bezig met wetenschappelijk onderzoek over mindfulness.

Drs. Joke HellemansJoke Hellemans

Drs. Joke Hellemans (klinisch psycholoog/psychotherapeut): is gecertificeerd mindfulness trainer, opgeleid aan Center for Mindfulness van de University of Massachusetts Medical School (USA) opgericht door Jon Kabat-Zinn. Zij heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van mindfulness trainingsgroepen. Van 2002 tot 2009 gaf Joke mindfulnesstrainingen bij de GGZ instelling AMC de Meren aan mensen met stress-gerelateerde en depressieve klachten. Joke geeft mindfulnesstrainingen bij de RINO Noord Holland (Amsterdam) aan (psycho)therapeuten en is als opleider verbonden aan de opleiding tot mindfulnesstrainer bij het Instituut voor Mindfulness. Daarnaast is Joke supervisor van de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VCGt). Joke werkt bij UvA minds en UvA minds You als klinisch psycholoog/psychotherapeut, waar zij mindfulness trainingen verzorgt aan ouders en adolescenten en de opleiding tot Mindful Parenting trainer geeft. Joke heeft tevens een eigen website (www.livingmindfulness.nl).

Damiët TruijensDamiet Truijens

Damiët Truijens (speltherapeut, autisme-begeleider en ontwikkelaar van de BOAM-methode) volgde tijdens haar werk in het onderwijs een opleiding tot speltherapeut. Binnen het speciaal onderwijs, specialiseerde zij zich in het begeleiden van kinderen met gedragsproblemen, ADHD en/of een autisme spectrum stoornis, die niet in een klassensituatie kunnen functioneren. Zij had jarenlang haar eigen praktijk in Zutphen, waar zij ouders en kinderen begeleidde met uiteenlopende hulpvragen. Zij specialiseerde zich daar in trauma-verwerking, hoogbegaafdheid en systemische problematiek. Naast haar eigen praktijk werkte zij lange tijd in de jeugdzorg, waar zij werkte met kinderen die opgroeien in een complexe thuissituatie of pleeggezin. Vanuit haar ervaringen ontwikkelde Damiët de BOAM-methode. Zij geeft sindsdien lezingen aan professionals over de ontwikkeling van kinderen en het steunen van ouders middels de BOAM-methode. Damiët werkt bij UvA minds You. Haar werkzaamheden bestaan uit het begeleiden van ouder en kind middels de BOAM-methode. De BOAM-methode wordt bij UvA minds You door Damiët wetenschappelijk onderzocht en verder ontwikkeld.

Drs. Loes JongerdenLoes Jongerden

Loes Jongerden (promovendus / gezondheidszorgpsycholoog / orthopedagoog): volgde haar Master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkt als orthopedagoog bij UvA minds en verzorgt opleiding voor professionals bij UvA minds You. Loes werkt als promovendus aan het implementatieonderzoek van het cognitief-gedragstherapeutisch angstprotocol "Denken + Doen = Durven". Haar werkzaamheden bestaan uit intakes, psychodiagnostisch onderzoek en behandeling van kinderen, jongeren en hun ouders met uiteenlopende hulpvragen. Daarnaast begeleidt zij klinische stagiaires. Vanuit haar achtergrond als maatschappelijk werker/gezinsbehandelaar heeft zij affiniteit met systeem/gezinsbehandelingen.

 

Dr. Eva PotharstEva Potharst

Eva Potharst (gezondheidszorgspycholoog): Eva studeerde cum laude af als Kinder- en Jeugdpsycholoog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna werkte ze een aantal jaar met kinderen, jongeren en hun ouders in een tweedelijns jeugd-GGZ instelling, waarbij ze deel uitmaakte van het autisme-team en het ‘nul tot vier jarigen’-team. Zij deed de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog en tot Infant Mental Health Specialist. Daarna heeft Eva promotieonderzoek gedaan naar de ontwikkeling van prematuur geboren kinderen. Eva werkt bij UvA minds You en UvA minds, haar werkzaamheden bestaan uit het doen van intakes, psychodiagnostiek, behandeling van kinderen en jongeren, ouderbegeleiding en het geven van supervisie. Haar expertise is in het geven van mindfulness training voor ouders.

 

Dr. Cathy van der SluisCathy van der Sluis

Dr. Cathy van der Sluis (gezondheidszorgpsycholoog): studeerde cum laude af als orthopedagoog aan de Universiteit van Utrecht. Cathy werkt op maandag, donderdag en vrijdag als gezondheidszorgpsycholoog bij UvA minds. Haar werkzaamheden bestaan o.a. uit intakes, psychodiagnostisch onderzoek en behandeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met uiteenlopende problematiek. Zij is gepromoveerd aan de UvA waar zij onderzoek deed naar de diagnostiek en behandeling van angststoornissen bij jonge kinderen van 4 t/m 7 jaar.