Damiet Truijens

Damiët Truijens (speltherapeut, autisme-begeleider en ontwikkelaar van de BOAM-methode) volgde tijdens haar werk in het onderwijs een opleiding tot speltherapeut. Binnen het speciaal onderwijs, specialiseerde zij zich in het begeleiden van kinderen met gedragsproblemen, ADHD en/of een autisme spectrum stoornis, die niet in een klassensituatie kunnen functioneren. Zij had jarenlang haar eigen praktijk in Zutphen, waar zij ouders en kinderen begeleidde met uiteenlopende hulpvragen. Zij specialiseerde zich daar in trauma-verwerking, hoogbegaafdheid en systemische problematiek. Naast haar eigen praktijk werkte zij lange tijd in de jeugdzorg, waar zij werkte met kinderen die opgroeien in een complexe thuissituatie of pleeggezin. Vanuit haar ervaringen ontwikkelde Damiët de BOAM-methode. Zij geeft sindsdien lezingen aan professionals over de ontwikkeling van kinderen en het steunen van ouders middels de BOAM-methode. Damiët werkt bij UvA minds You. Haar werkzaamheden bestaan uit het begeleiden van ouder en kind middels de BOAM-methode. De BOAM-methode wordt bij UvA minds You door Damiët wetenschappelijk onderzocht en verder ontwikkeld.