Kwaliteit staat voorop

Bij UvA minds You staat de kwaliteit van de behandeling voorop. Als professionele organisatie streven wij ernaar uw wensen en verwachtingen zo goed mogelijk af te stemmen op ons begeleidings- en behandelaanbod. Toch kan het voorkomen dat u van mening bent dat u niet goed of onzorgvuldig bent behandeld. U bent bijvoorbeeld ontevreden over het maken en nakomen van afspraken. Het kan ook zo zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop een professional u benadert. Klachten zijn een signaal dat er iets aan de hand is. UvA minds You vindt het belangrijk dat uw ongenoegen bespreekbaar is. Als u niet tevreden bent, horen wij dat dus graag van u. Blijven rondlopen met een klacht lost ons inziens niets op. Het staat uw behandeling immers in de weg. Klachten kunnen voor UvA minds You aanleiding zijn om bepaalde zaken nog eens nader te bekijken en eventueel te veranderen. Hierdoor wordt het mogelijk om de zorg aan u en andere cliënten te verbeteren.

Ik heb een klacht, wat nu?

U kunt uw ontevredenheid of uw klacht kenbaar maken aan de betrokken medewerker of aan één van de andere professionals.

Klachtenformulier

Wanneer u een klacht heeft, zullen wij u vragen om een klachtenformulier in te vullen. Het formulier is verkrijgbaar bij het secretariaat en bij onze professionals en kunt u hier downloaden. In dit formulier heeft u de mogelijkheid uw klacht te omschrijven en deze nader toe te lichten.

Persoonlijk gesprek

Wij zijn te allen tijde bereid om met u te overleggen door middel van een persoonlijk gesprek. Wanneer u ergens ontevreden over bent, kunt u uw klacht bespreken met de medewerker bij wie volgens u de oorzaak ligt van wat is misgegaan. Het komt vaak voor dat een misverstand de oorzaak van een klacht blijkt te zijn. Door een gesprek met de betrokken medewerker kan zo'n misverstand veelal eenvoudig worden rechtgezet. De medewerker zal na het ontvangen van het klachtenformulier zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een gesprek te plannen. In dit gesprek zal aandacht worden besteed aan uw klacht en het probleem dat hier mogelijk aan ten grondslag ligt. Wij streven ernaar met u samen en naar ieders tevredenheid een oplossing te vinden en zo de zorgverlening te verbeteren.

Niet tevreden

Als een gesprek met de betrokkene(n) niet mogelijk is of niet naar tevredenheid verloopt, kunt u door middel van het invullen van het Vervolgformulier interne klacht contact opnemen met de directie van UvA minds You. Deze zal een bemiddelende rol vervullen. Samen kunt u overleggen hoe het probleem kan worden opgelost.

Suggestie of compliment

Wellicht heeft u een suggestie ter verbetering of een compliment. Wij vragen u om ook dan het klachtenformulier in te vullen en het ons te laten weten. Uw feedback zorgt ervoor dat wij onze zorg kunnen blijven verbeteren.