Er wordt geen restitutie verleend van het betaalde bedrag als u niet (verder) kan deelnemen aan de opleiding of training als de training gestart is. Als u vier weken of korter voor de start van de opleiding of training uw aanmelding terugtrekt zullen wij de helft van het bedrag van de training of opleiding in rekening brengen. Wij doen onze uiterste best om samen u (en uw kind) vooraf in te schatten of de opleiding of training bij u (of uw kind) past, maar behouden ons het recht voor om bij gebleken ongeschiktheid de opleiding of training voor u (of uw kind) te stoppen, u heeft dan geen recht op restitutie.