Mindful Parenting & Mindfulness voor kids met ADHD/ASS en hun ouders
& Mindful met je baby

Mindful Parenting is een nieuwe toepassing van mindfulness-based cognitive therapy en mindfulness-based stress reduction, die door ons ontwikkeld en getest is. Het doel van Mindful Parenting is ouders ondersteunen in hun ouderschap, door ze te leren beter met ouderlijke stress om te gaan en niet in automatische patronen van reageren naar hun kinderen te vervallen. Mindful Parenting trainingen van 8 wekelijkse groepssessies van 3 uur, voor 8-15 ouders, kunnen gegeven worden aan klinische doelgroepen, dat wil zeggen aan ouders met psychische problemen of aan ouders van kinderen met psychische problemen. De training is daarnaast geschikt voor ouder-kind relatieproblemen, voor ouders die de kwaliteit van hun opvoeding in interactie met hun kinderen en gezin willen verbeteren en voor ouders die beter met (opvoedings)stress willen leren omgaan. De kinderen worden niet in de training betrokken.

Daarnaast hebben we het programma Mindfulness training voor kinderen en jongeren met ADHD ontwikkeld, waarbij hun ouders parallel een aangepaste vorm van Mindful Parenting volgen. Het doel van dit programma is om de aandacht en concentratie te verbeteren en impulsiviteit, agressie, en andere gedragsproblemen bij kinderen en jongeren met ADHD te verminderen. Bij jongeren met Autisme Spectrum Stoornissen kan mindfulness hen daarnaast ook helpen om beter om te gaan met dwangmatig denken, prikkelgevoeligheid en somberheid of angsten. De parallelle Mindful Parenting training voor ouders helpt ouders bovendien om op een kalme, onbevooroordeelde manier met gedragsproblemen van hun kinderen om te gaan, en acceptatie en mededogen in hun opvoeding te brengen. Daarnaast leren ouders hoe zij de mindfulness training van hun kind kunnen ondersteunen en belonen. Tot slot kunnen ouders de mindfulness vaardigheden gebruiken voor eigen aandacht-, impulsiviteit- en stressproblemen die door kunnen werken in de opvoeding en het gezinsleven. Er zijn ook bijeenkomsten voor kinderen en ouders samen.

'Mindful met je baby' is een mindful parenting training voor moeders met een baby. Deze training is gebaseerd op de 8-weekse mindful parenting training en op de Infant Mental Health IMH) visie, met als belangrijk onderdeel de baby-observatie oftewel de kijkmeditatie met focus op de baby. Naast het grote gevoel van geluk wat het krijgen van een baby met zich mee kan brengen, kan het krijgen van een baby ook grote stress met zich meebrengen. Moeders hebben een vergrote kans op psychische problemen na de geboorte van een baby. Deze problemen, maar ook problemen rond de zwangerschap en bevalling, problemen met de baby, of problemen in gezin, familie of het netwerk, verhogen de stress voor moeder en kind, en kunnen moeder-baby interactieproblemen veroorzaken. Deze training is bedoeld voor moeders met een baby of dreumes tot 18 maanden die stress ervaren, en die met deze stress willen leren omgaan, beter voor zichzelf willen leren zorgen, aandachtiger met hun baby willen leren zijn, en de interactie met hun baby willen verbeteren. De training bestaat uit 8 wekelijkse sessies van 2 uur, waarvan 6 sessies voor moeders en baby's samen en 2 sessies met alleen de moeders, en daarnaast een follow-up sessie met moeders en baby's samen. De training wordt in principe gegeven door een mindful parenting trainer en een IMH specialist. Aan de training kunnen 4 tot 6 moeders met hun baby/dreumes deelnemen.

Prof. dr. Susan Bögels en drs. Joke Hellemans, werkzaam bij UvA minds You en bij UvA minds, Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind, verzorgen een opleiding voor mindfulness teachers om zich te bekwamen in Mindful Parenting en in Mindfulness voor kinderen met ADHD/ASS en hun ouders. Een gastdocent zal een deel van Module 2 verzorgen.

De opleiding bestaat uit 2 modulen, een gericht op Mindful Parenting, en een gericht op Mindfulness voor kinderen met ADHD/ASS en hun ouders. We adviseren sterk om de gehele opleiding te volgen. Professionals kunnen zich echter ook inschrijven voor een van de twee modules. Het voordeel van de gehele opleiding volgen is dat professionals straks flexibel kind- en oudertrainingen kunnen leiden, en allround getraind zijn. Wij adviseren dat wanneer een professional alleen de mindfulness voor kids module volgt, een andere professional waarmee hij of zij het trainingsprogramma Mindfulness voor kinderen met ADHD/ASS en hun ouders gaat geven de mindful parenting module volgt.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de module 'Mindful met je baby' te volgen. Deze wordt gegeven door dr. Eva Potharst, werkzaam bij UvA minds You.


Onderzoek

Ons eigen onderzoek laat zien dat de Mindful Parenting training, gericht op alleen de ouders, effectief is in het verminderen van psychische problemen bij ouders en bij kinderen, in het verbeteren van de opvoeding, in het verminderen van ouderlijke stress en in het verbeteren van de huwelijks- of co-ouder relatie (Bögels, Lehtonen & Restifo, 2011; Bögels, Hellemans, Van Deursen, Roemer & Van der Meulen, 2013). Resultaten van het onderzoek naar de effecten van Mindful met je baby laten zien dat moeders meer zelf-compassie ontwikkelen, positievere gevoelens jegens hun baby krijgen, dat zij minder last hebben van psychopathologie en dat zij het temperament van de baby's als makkelijker ervaren na de training (Potharst, Aktar, Rexwinkel, Rigterink & Bögels, 2017). Ons onderzoek naar de combinatie van Mindfulness voor kinderen en jongeren met Mindful Parenting voor hun ouders is effectief in het verminderen van aandacht- en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren met ADHD, ASS, en gedragsstoornissen. Als ouders zelf ook aandachtproblemen hadden, namen deze ook af door de training. Daarnaast is de training effectief in het verbeteren van de opvoeding en in het verminderen van ouderlijke stress (Bögels, Hoogstad, Schutter & Restifo, 2008; Oord, Bögels & Peijnenburg, 2011; Weijer, Formsma, Bruin & Bögels, 2011).


Module: Mindful Parenting

In deze module leert u mindful parenting training geven, aan groepen ouders. We behandelen algemene mindfulness technieken in de context van ouderschap, en specifieke mindful parenting oefeningen, zoals omgaan met ouderlijke stress, beginners mind als ouder, niet-reactief ouderschap, en zelfcompassie voor ouders. De unieke aspecten van mindfulness in oudergroepen, en de unieke aspecten van de attitude en vaardigheden van de mindful parenting trainer, worden behandeld en geoefend.


Module: Mindfulness voor kids met ADHD/ASS en hun ouders

Tijdens deze module leert u hoe u mindfulness training aan kinderen en jongeren kunt geven, en welke aanpassingen er nodig zijn voor het toepassen van meditatie en yoga bij verschillende leeftijdsgroepen (kinderen, pubers) en bij verschillende problematieken (ADHD, ASS, gedragsstoornissen). Hoe ouders begeleid worden in de meditatiebeoefening van hun kind komt ook aan de orde. Ook wordt geleerd hoe te werken met kinderen en ouders samen.


Module: 'Mindful met je baby'

In deze module leert u de training 'Mindful met je baby' te geven. De verschillende meditaties en visualisatie-oefeningen die onderdeel zijn van de training worden doorgelopen. Er wordt speciale aandacht besteed aan de kijkmeditatie met aandacht voor de baby en aan het geven van meditaties terwijl er baby's in de ruimte aanwezig zijn. Ook wordt aandacht besteed aan de verschillende rollen van de mindful parenting trainer en de IMH specialist. Tijdens de cursus zal je een viertal huisbezoeken doen aan een moeder en een baby, wat je de gelegenheid zal geven wat ervaring op te doen met het uitvoeren van een aantal oefeningen uit de training. Het is handig om tijdig op zoek te gaan naar een moeder met een baby die hieraan mee wil werken.


Werkvormen

Als werkvormen worden gebruikt: het zelf ondergaan en nabespreken van de oefeningen in de opleidingsgroep (experientieel), demonstratie door docenten (live en met videovoorbeelden uit cliëntgroepen), zelf leiden van oefeningen (in de opleidingsgroep en als huiswerk), waarbij de trainers en groep feedback geven, schrijven van een procesverslag en een eindwerkstuk.


Onderzoek en literatuur

Het wetenschappelijk onderzoek naar deze vormen van mindfulness en de effecten van meditatie op aandachts, impulsiviteits, gedrags- en sociale problemen, en op opvoedingsvaardigheden, wordt op praktische wijze in de cursus behandeld, alsmede de recente literatuur hierover.


De opleiding

Omvang gehele opleiding: Module Mindful Parenting: 8 dagen. Module Mindfulness for kids: 8 dagen. Inclusief een stiltedag en daarnaast een individueel nagesprek. De voorbereiding voor een dagdeel neemt ongeveer 6 uur in beslag (bestuderen literatuur en het voorbereiden en geven van oefeningen).

Omvang module Mindful met je baby: 3 dagen. De voorbereiding van een dag neemt ongeveer 8 uur in beslag (oefenen kijkmeditatie met aandacht voor de baby, oefenen met het geven van meditaties, bestuderen literatuur, maken van procesverslag).


Toetsing

Observatie en feedback op de mindfulnessbeoefening met kinderen en ouders, individueel en in groepsverband tijdens opleiding. Voor de modules Mindful Parenting en Mindfulness for kids dient een inhoudelijk eindwerkstuk gemaakt te worden, en een procesverslag.
Voor de module Mindful met je baby dient een procesverslag gemaakt te worden.


Inschrijving

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een brief te schrijven aan de trainers waarin u uw motivatie toelicht voor het volgen van deze opleiding, zowel voor uw professionele als persoonlijke ontwikkeling en uitlegt hoe u aan de vooropleidingseisen voldoet. Wij zullen u dan feedback geven over of u de opleiding (al) kunt volgen. Bij grote belangstelling zal geselecteerd worden op hoeveelheid ervaring en opleiding in mindfulness en in werken met de doelgroepen. Uw inschrijving is definitief als wij het cursusgeld hebben ontvangen.

Wilt u zich inschrijven? Klik op de knop om naar het formulier te gaan. Hier kunt u tevens uw motivatiebrief en C.V. uploaden. 

Aanmelden


Noodzakelijke vooropleiding en ervaring

Cursisten die de Mindful Parenting, Mindfulness voor kids of Mindful met je baby training willen aanbieden aan kinderen of ouders met psychische problemen of ouders van kinderen met psychische problemen, moeten vanzelfsprekend een hulpverleningsopleiding hebben gedaan en werkervaring hebben met de desbetreffende doelgroep. Cursisten die de trainingen in een preventieve context willen gaan aanbieden, hoeven niet een dergelijke achtergrond te hebben. Wel moeten zij kunnen toelichten waarom het geven van de training passend is bij hun professionele ontwikkeling tot nu toe.

Verder dienen zij minimaal een 8-weekse cursus mindfulness voor zichzelf gevolgd te hebben bij een officiële mindfulness trainer en zelf regelmatig te mediteren. Zij hebben retraite-ervaring van een omvang van minimaal 4 dagen. Mensen die nog niet geheel aan deze eisen voldoen kunnen zich inschrijven als zij voor de start van de cursus wel aan deze eisen voldaan hebben. Ervaring met het geven van mindfulness trainingen strekt tot aanbeveling.

Voor de module Mindful met je baby geldt als opleidingseis een voltooide opleiding tot Mindful Parenting trainer (of een basis mindfulness opleiding), óf een voltooide opleiding tot (of registratie als) IMH-specialist.

Accreditatie wordt aangevraagd bij de VGCt (nascholing), NIP kinder- en jeugdpsycholoog/NVO orthopedagoog-generalist, NIP Eerstelijnspsycholoog, Klinisch Psycholoog BIG - FGZP.


Informatie over de trainers

Prof. Dr. Susan Bögels (klinisch psycholoog/psychotherapeut): Susan is de initiatiefnemer van het UvA minds en UvA minds You. Zij is gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie en gezinstherapie en supervisor VCGT en NVKJP. Daarnaast is zij mindfulness trainer. Ze werkt als hoogleraar Orthopedagogiek bij de Universiteit van Amsterdam. Haar belangrijkste onderzoeksgebieden zijn de intergenerationele transmissie van angst, cognitieve gedragstherapie (met kind, ouder of het gezin), de rol van de vader, Mindful Parenting en mindfulness bij kinderen en jongeren. Zij heeft diverse internationale artikelen gepubliceerd over mindfulness, is associate editor van het in 2010 gestarte journal 'Mindfulness', en schreef samen met dr. Kathleen Restifo een Engelstalig boek voor professional over Mindful Parenting, dat in 2013 ook in het Nederlands is uitgekomen.

Dr. Eva Potharst volgde de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, Infant Mental Health Specialist en Mindful Parenting trainer. Eva’s werkzaamheden bij UvA minds en UvA minds You bestaan uit het geven en ontwikkelen van mindfulness trainingen, het geven van supervisie en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Data en tijden

Module Mindful Parenting
Data cursus: 6, 7, 20 & 21 september, 4, 5 & 18 oktober & 16 november 2018
Tijd cursus: 10.00-17.00 uur
Stiltedag: 16 november 2018

Module Mindfulness voor kids
Data cursus: voorjaar 2019
Tijd cursus: 10.00-17.00 uur 
Stiltedag: nader te bepalen

Module Mindful met je baby
Data cursus: nader te bepalen 2019
Tijd cursus: 10.00-17.00 uur

Locatie

UvA minds You Academisch Trainingscentrum

Adres: Banstraat 29, 1071 JW Amsterdam
Aantal cursisten: maximaal 20
Hoofdtrainers Mindful Parenting:
prof. dr. Susan Bögels 
Stiltedag: drs. Joke Hellemans
Hoofdtrainer Mindfulness voor kids:
prof. dr. Susan Bögels
Kosten: € 1900 per module, € 3500 voor beide modules.
Inclusief de protocollen, reader, cd's en lunches

Hoofdtrainers Mindful met je baby: 
dr. Eva Potharst
Kosten: € 775
Inclusief de protocollen, reader, cd's en lunches

Accreditaties

Module Mindful Parenting

NIP K&J / NVO

 • Kinder- en Jeugdpsycholoog / Orthopedagoog-Generalist
 • Status: Toegekend
 • K&J/OG opleiding - diagnostiek:  8
 • K&J/OG opleiding - behandeling: 28
 • K&J/OG opleiding - overig taken: 12
 • K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie: 10
 • K&J/OG herregistratie: 48

NIP eerstelijnspsychologie

 • Eerstelijnspsycholoog
 • Status: Toegekend
 • ELP herregistratie - overig: 72

FGzP

 • Klinisch psycholoog
 • Status: Toegekend
 • Aantal punten: 20

 

Module Mindfulness for kids met ADHD/ASS en hun ouders

VGCt

 • (Cognitief) Gedragstherapeuten
 • Status: aangevraagd, in behandeling
 • Aantal punten:

NIP K&J / NVO

 • Kinder- en Jeugdpsycholoog / Orthopedagoog-Generalist
 • Status: aangevraagd, in behandeling
 • K&J/OG opleiding - diagnostiek:
 • K&J/OG opleiding - behandeling:
 • K&J/OG opleiding - overig taken:
 • K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie:
 • K&J/OG herregistratie:

NIP eerstelijnspsychologie

 • Eerstelijnspsycholoog
 • Status: aangevraagd, in behandeling
 • ELP herregistratie - behandeling:
 • ELP herregistratie - diagnostiek:
 • ELP herregistratie - overig:

FGzP

 • Klinisch psycholoog
 • Status: toegekend
 • Aantal punten: 22

NVvP

 • Status: toegekend
 • Aantal punten: 39

Module Mindful met je baby

VGCt

 • (Cognitief) Gedragstherapeuten
 • Status: Toegekend
 • Aantal punten: 18

NIP K&J/NVO

 • Kinder- en Jeugdpsycholoog / Orthopedagoog-Generalist
 • Status: Toegekend
 • K&J/OG opleiding - herregistratie: 18
 • K&J/OG opleiding - behandeling: 18
 • K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie: 12

FGzP

 • Klinisch psycholoog
 • Status: toegekend
 • Aantal punten: 15.

NIP eerstelijnspsychologie

 • Eerstelijnspsycholoog
 • Status: toegekend
 • Aantal punten: 27.

DAIMH

 • Cursorisch onderwijs: 17 punten
 • Literatuur: 30 punten

Bij bovenstaande beroepsverenigingen wordt standaard accreditatie aangevraagd. Mocht het u voor van belang zijn dat er accrediatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken (info@uvamindsyou.nl / 020-2802901)

Sinds december 2014 staan wij geregistreerd bij het CRKBO (www.crkbo.nl). In verband met onze registratie zijn onze opleidingen niet met BTW belast.

 CRKBO Instelling