Mindful2work opleiding

Voor wie

Te veel ballen in de lucht, de boog die te vaak gespannen staat en het gevoel van te veel hooi op de vork? Het Mindful2Work programma is bedoeld voor een breed scala aan professionals die werkzaam zijn in de ondersteuning of hulpverlening van mensen met (werk) stress gerelateerde klachten zoals somberheid, slapeloosheid, concentratieproblemen, angsten, lusteloosheid of een kort lontje, en RSI.

Het Mindful2Work programma is een 6-weeks programma, waarin actief bewegen in de buitenlucht gecombineerd wordt met yoga en meditatie.

De opleiding

De opleiding duurt 4 dagen:
Nader te bepalen.

Kosten: € 1200

Inclusief voorgesprek, supervisie over de eerste zelf gegeven 6-weekse training, nagesprek, de protocollen, cd's en lunches.


Wetenschappelijk onderzoek

Resultaten uit wetenschappelijk onderzoek (onder andere gesubsidieerd door Fonds Psychische Gezondheid) laten zien dat na de training:
Het risico op uitval van werk afneemt met bijna 60%; Het mentaal werkvermogen significant toe neemt; Algemene en lichamelijke stress significant afnemen; Gevoelens van angst, lage energie, depressie en beperkte motivatie significant afnemen; Slaapkwaliteit significant toeneemt; Werkbevlogenheid en positief affect significant toenemen. En, de meeste effecten blijven langdurig aanwezig; tot een half jaar later!

Publicaties

  • de Bruin, E.I., Formsma, A.R., Frijstein, G. & Bögels, S.M. (2016). Mindful2Work: Effects of combined physical exercise, yoga, and mindfulness meditations for stress relieve in employees. A proof of concept study. Mindfulness, 1, 1-14.
  • de Bruin, E.I., Formsma, A.R, Sars, D., Frijstein, F. & Bögels, S.M. (2017). Mindful2Work: Een nieuw veelbelovend programma met actief bewegen, yoga en mindfulness om werk-gerelateerde stressklachten te bestrijden. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 25, 99-103.


Inschrijving

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een brief te schrijven aan de trainers waarin u uw motivatie toelicht voor het volgen van deze opleiding, zowel voor uw professionele als persoonlijke ontwikkeling en uitlegt hoe u aan de vooropleidingseisen voldoet. Wij zullen u dan feedback geven over of u de opleiding (al) kunt volgen. Bij grote belangstelling zal geselecteerd worden op hoeveelheid ervaring en opleiding in mindfulness en in werken met de doelgroepen. Uw inschrijving is definitief als wij het cursusgeld hebben ontvangen.

Wilt u zich inschrijven? Klik op de knop om naar het formulier te gaan. Hier kunt u tevens uw motivatiebrief en C.V. uploaden. 

Aanmelden


Informatie over de trainers

Prof. Dr. Susan Bögels (psychotherapeut): Susan is de initiatiefnemer en directeur van het UvA minds en UvA minds You. Zij is gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie en gezinstherapie en supervisor VCGT en NVKJP. Daarnaast is zij mindfulness trainer. Ze werkt als hoogleraar Orthopedagogiek bij de Universiteit van Amsterdam. Haar belangrijkste onderzoeksgebieden zijn de intergenerationele transmissie van angst, cognitieve gedragstherapie (met kind, ouder of het gezin), de rol van de vader, Mindful Parenting en mindfulness bij kinderen en jongeren. Zij heeft diverse internationale artikelen gepubliceerd over mindfulness, is associate editor van het in 2010 gestarte journal 'Mindfulness', en schreef samen met dr. Kathleen Restifo een Engelstalig boek voor professional over Mindful Parenting, dat in 2013 ook in het Nederlands is uitgekomen.

Esther de Bruin (gezondheidszorgpsycholoog / universitair hoofddocent): studeerde cum laude af in de Klinische Psychobiologie en Neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte zijn 10 jaar in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam, op zowel poliklinische als gesloten afdelingen. Zij is daar gepromobeerd op onderzoek bij kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) en psychotische denkstoornissen en heeft de gz-opleiding bij RINO-Leiden voltooid. Momenteel werkt Esther als universitair hoofddocent voor Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding (POWL) bij de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoeksgebied heeft veelal betrekking op het opzetten en evalueren van de effecten van mindfulness trainingen, in het bijzonder voor kinderen en jongeren met ASS en hun ouders en op het gebied van Mindfness trainingen voor werknemers.