Voor behandelaren die bij ons een opleiding hebben gevolgd, bieden wij supervisie over de toepassing van de methoden Mindful parenting, Mindfulness for kids, Mindful met je baby en WriteJunior. In principe worden in de supervisie eigen ervaringen besproken die opgedaan worden tijdens het bieden van de desbetreffende behandelingen in de klinische praktijk. Het is echter ook mogelijk te doen om supervisiegesprekken te ontvangen als je de behandelmethode nog niet zelf uitvoert, maar nog in de voorbereidingsfase zit, of als je als participant observeert, of als co-therapeut betrokken bent bij het uitvoeren van een behandeling door een collega. Supervisiegesprekken worden aangeboden per ‘pakket’ van 3 gesprekken. 

Voorbeelden van gespreksonderwerpen tijdens een supervisie:

  • Over het algemeen werkt het bespreken van concreet materiaal het beste. Meestal zijn dat video-opnames.
  • Vragen over de behandeltechniek.
  • Vragen over het betrekken van gezinsleden en andere betrokkenen bij de behandeling.
  • Moeilijkheden die ervaren worden voor wat betreft de innerlijke houding tijdens de behandeling.
  • Vragen over inquiry.
  • Vragen omtrent groepsprocessen.
  • Vragen omtrent individuele processen van deelnemers.
  • Vragen omtrent de samenwerking met collega’s tijdens het bieden van trainingen.

De supervisie vindt bij voorkeur face-to-face plaats. Mochten er praktische belemmeringen zijn, dan is het ook mogelijk om de supervisie via skype of telefoon plaats te laten vinden. In principe wordt minimaal een dag voor de supervisie plaatsvindt een email gestuurd met daarin een reflectie over het proces dat je doormaakt en de vragen die je hebt. Supervisie kan, mits er ruimte is, gegeven worden door:

Joke Hellemans – Mindful parenting 
Susan Bögels – Mindfulness for kids en Mindful parenting 
Rachel van der Meulen – Mindfulness for kids 
Eva Potharst – Mindful met je baby en Mindful parenting 
Sacha Lucassen – WriteJunior

Kosten:
€ 450,- voor een pakket van drie gesprekken van ieder 45 minuten.

Aanmelden