Het op peil houden en verbeteren van de effectiviteit van onze trainingen is een belangrijke doelstelling van UvA minds You. Om de effectiviteit en kwaliteit te monitoren en waarborgen, kunt u daarom gevraagd worden om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Doorgaans houdt dit in dat wij u (of uw kinderen) vragen vragenlijsten in te vullen over bijvoorbeeld uw functioneren of over de opvoeding, voor en nadat een training plaatsvindt. Naderhand wordt u geïnformeerd over uw resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek, waardoor u de effectiviteit van uw training goed kunt volgen. Doordat u meedoet aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen we ook de effectiviteit van de trainingen verbeteren en helpt u daarmee andere kinderen en hun gezinnen. Alle gegevens die voor het wetenschappelijk onderzoek verzameld worden, worden anoniem verwerkt. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is vrijwillig en u heeft het recht om elk wetenschappelijk onderzoek te weigeren, zonder opgave van redenen. Ook kunt u uw toestemming voor wetenschappelijk onderzoek op elk moment weer terugtrekken. Het niet meewerken aan wetenschappelijk onderzoek heeft geen consequenties voor uw training. 

Bekijk ook eens dit filmpje over het onderzoek van UvA minds naar de behandeling van angst bij kinderen!